1623735448780_Vierasvenesatama-qnrdcj-me.jpg

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma

Kirkonmaalta löytyy monipuolisia matkailupalveluita kuten vieras-venesataman. Saarella on myös vuokrattavissa sauna ja rantahuvila.

1623735444802_Kahvila-37l9hm-me.jpg

Kahvila

Rantabaari Knaapi on avoinna kesäkaudella. Rantabaari Knaapissa kahvilan lisäpalveluna voi tilata elintarvikkeita sekä muita tarvikkeita.

1623735446463_Loma-asunto-mmpxsv-me.jpg

Loma-asunto

Osta tai vuokraa loma-asunto Kirkonmaan saarelta rivitaloista, jotka olivat ennen armeijan henkilökunnan koteja. Lisätietoja osta tai vuokraa sivulla. 

1623735445884_Liikenneyhteys-gzx13j-me.jpg

Lii­ken­neyh­teys

Kirkonmaa on luontomatkailukohde ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja liikennealuksilla.

Kirkonmaa

Lin­na­ke­saa­ri

Kirkonmaa on entinen Puo­lus­tus­voi­mien lin­na­ke­saa­ri, joka on toiminut tuhansien so­ti­lai­den kou­lu­tus­paik­ka­na. Kir­kon­maan poh­jois­pääs­sä on mat­kai­lu­pal­ve­lui­den alue. Vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lä­hei­syy­des­sä on Ran­ta­baa­ri Knaapi, joka palvelee ke­sä­kau­del­la. Knaapissa saat kah­vi­la­tuot­tei­den lisäksi vuo­krat­tua ma­joi­tus­ta lä­hei­sis­tä ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. Nykyisin se on ym­pä­ri­vuo­ti­nen hurmaava luon­to­mat­kai­lu­koh­de ja vapaa-ajan asumisen saari. Pääset oman veneen lisäksi saarelle reitti- ja Fin­fer­ries saa­ris­to­lii­ken­nea­luk­sil­la.


Kirkonmaa on saari Suo­men­lah­des­sa Kotkan edustalla. Saaren pinta-ala on 7,9 km². Kirkonmaa kuuluu Kotkan kau­pun­kiin ja Kuutsalon kylään. Ennen saari kuului Kymin pitäjään.


Kir­kon­maan saaren ete­lä­puo­li muodosti vuoteen 2013 asti Kotkan ran­nik­ko­pa­tal­joo­nan Kir­kon­maan lin­nak­keen. Saaren län­si­ran­nal­la on vankka kivi- ja be­to­ni­ra­ken­tei­nen puo­lus­tus­voi­mien laituri, jota käyttävät myös yh­tey­sa­luk­set.


Voit myös ostaa tai vuokrata loma-asunnot saaren ri­vi­ta­lois­ta, jotka olivat ennen armeijan hen­ki­lö­kun­nan koteja. Li­sä­tie­to­ja osta tai rakenna sivulla.


1623304040513_13575785_1091515124227711_1118954545846706514_o-me.jpg
1624518037831_20200606_161257-me.jpg
1623066410447_13558784_1091514857561071_6863438856714396584_o-me.jpg
1624518037940_20200606_212737-me.jpg

Sijainti

Kirkonmaan saari - Kotka

60.3777° 26.956°

+358 44 055 7493

Yh­teys­tie­dot

Kotkan Saaret Oy

1590945-2


Myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu

+358 44 055 7493

myyn­ti­pal­ve­lu@kot­kan­saa­ret.fi


Ky­min­lin­nan­tie 22

48600 Kotka

Las­ku­tusosoi­te

Ope­raat­to­ri

OpusCa­pi­ta Solutions Oy 


Verk­ko­las­ku­tusosoi­te 003715909452


OVT-tunnus

003715909452

Pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen
Kotkan Saaret Oy, PL 93387
00063 LASKUNET

© Kotkan Saaret Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.